Zajęcia

W CZASIE WAKACJI WSZYSTKIE ZAJĘCIA W KLUBIE STOK SĄ ZAWIESZONE

ZAPRASZAMY WE WRZEŚNIU :)

Zajęcia plastyczne są prowadzone w małych, zróżnicowanych wiekowo grupach 6-7, 8-9 lat. Główne cele pracy z młodszymi dziećmi to nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności manualnych takich jak używanie pędzli, kredek, nożyczek, klejenie, wydzieranie, modelowanie oraz rozwijanie twórczego myślenia, niezależnie od wykazywanych w tym kierunku zdolności.

Na zajęciach dzieci wykonują prace na różne tematy i pracują w różnych technikach. Zdobywają umiejętność wyrażania siebie i własnych emocji poprzez ekspresje plastyczną. Stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie, poprawia się ich sprawność manualna a przede wszystkim samoocena.

 

instr. Małgorzata Iwańczuk

6-7 lat WTOREK godz.17.30- 18.45

8-9 lat WTOREK godz. 16.00-17.30